MOJE DZIAŁANIA
- wyceny usług ekosystemowych

Drzewa rosnące na terenie Ogrodu Krasińskich w Warszawie oczyszczają powietrze z 267 kg zanieczyszczeń rocznie, co przekłada się na oszczędności w wysokości 26 000 PLN/rok!

Ekosystemy Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wilanowie świadczą regulacujne usługi ekosystemowe o wartości około 900 000 PLN/rok!

Drzewa przyuliczne rosnące w Warszawie świadczą usługę w zakresie oczyszczania powietrza o wartości około 1 800 000 PLN/rok!

1336 analizowanych drzew świadczy usługę w zakresie oczyszczania powietrza z NO2, SO2 oraz pyłów PM2.5 i PM10, którą można oszacować na około 16 000 PLN/rok

Drzewa parkowe w Warszawie oczyszczając powietrze generują korzyści o wartości 1,8-2,5 mln PLN rocznie. Korzyść z magazynowania węgla można wycenić na od 105-136 mln PLN.

Suma wartości monetarnych wybranych usług świadczonych przez analizowane drzewa w skali jednego roku może być oszacowana na niemal 2900 PLN rocznie (29 tys. PLN w skali 10 lat).