O MNIE

Swoje wykształcenie formalne zdobywałem na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim.

Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu wyceny usług ekosystemowych i zarządzania zielenią miejską.

Kierowałem kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi wartości zieleni miejskiej, w tym PRELUDIUM NCN, TANGO NCBiR oraz LIFE KE.

Przez ostatnich kilka lat miałem okazję wykładać na Uniwersytecie Warszawskim różne przedmioty, w tym Sustainalbe Development Economics oraz Ekonomię Środowiska i Zasobów Naturalnych.