Wybrane tereny zieleni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

Drzewa rosnące na terenie 10 wybranych obszarów zieleni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim świadczą usługi ekosystemowe, których wartość to ponad 2,4 mln PLN!

Usługi ekosystemowe w liczbach

Liczba
drzew

0
szt.

Sekwestracja
węgla

0
ton/rok

Ograniczanie
spływu

0
m3/rok

Oczyszczanie powietrza

0
kg/rok

Wzrost wartości nieruchomości

0
%

Roczna wartość korzyści

0
tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew

0
mln PLN

Drzewa z gatunku buk pospolity.

 

Liczba drzew: 2 szt.

Roczna wartość korzyści: 1,3 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 33 tys. PLN

To drzewo to dąb szypułkowy. Poza oszacowaną wartością ekonomiczną, reprezentuje także dużą wartość historyczną.

 

Liczba drzew: 63 szt.

Roczna wartość korzyści: 700 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 15 tys. PLN 

To drzewo to dąb szypułkowy. Poza oszacowaną wartością ekonomiczną, reprezentuje także dużą wartość historyczną.

 

Liczba drzew: 1 szt.

Roczna wartość korzyści: 650 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 16 tys. PLN 

To drzewo to klon zwyczajny. Poza oszacowaną wartością ekonomiczną, reprezentuje także dużą wartość historyczną.

 

Liczba drzew: 1 szt.

Roczna wartość korzyści: 650 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 15 tys. PLN 

Na bulwarze rośnie około 440 drzew. Większość z nich to graby pospolite, klony zwyczajne, brzozy pożyteczne, wierzby kruche i świerki pospolite.

 

Liczba drzew: 441 szt.

Roczna wartość korzyści: 65 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 1,4 mln PLN 

Przy deptaku rośnie ponad 30 klonów z gatunku klon zwyczajny.

 

Liczba drzew: 33 szt.

Roczna wartość korzyści: 5 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 107 tys. PLN

Drzewa rosnące przy tej ulicy to dęby szypułkowe.

 

Liczba drzew: 30 szt.

Roczna wartość korzyści: 9 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 213 tys. PLN 

Wzdłuż ulicy rośnie ponad 60 drzew . Większość z nich to lipy drobnolistne.

 

Liczba drzew: 66 szt.

Roczna wartość korzyści: 11 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 236 tys. PLN 

W parku na placu zabaw rośnie ponad 20 drzew. Większość z nich to lipy drobnolistne.

 

Liczba drzew: 26 szt.

Roczna wartość korzyści: 6,3 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 140 tys. PLN

Na terenie parku rośnie około 50 drzew. Wśród nich są jesiony wyniosłe, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i klony zwyczajne.

 

Liczba drzew: 53 szt.

Roczna wartość korzyści: 12 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 282 tys. PLN

Dodatkowe informacje o badaniu

Miasto: Lidzbark Warmiński

Rok badania: 2022

Autor: dr Zbigniew Szkop, prof. Tomasz Żylicz

Źródło: Szkop Z, Żylicz T. 2022. Analiza dotycząca roli obszarów zieleni miejskiej i wartości świadczonych przez nie usług w miastach partnerskich projektu “Od drzewa do miasta”  wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa. Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Uniwersytet Warszawski