Wybrane tereny zieleni miejskiej w Miasteczku Śląskim

Drzewa rosnące na terenie 9 wybranych obszarów zieleni miejskiej w Szczytnie świadczą usługi ekosystemowe, których wartość to ponad 1,5 mln PLN!

Usługi ekosystemowe w liczbach

Liczba
drzew

0
szt.

Sekwestracja
węgla

0
ton/rok

Ograniczanie
spływu

0
m3/rok

Oczyszczanie powietrza

0
kg/rok

Wzrost wartości nieruchomości

0
%

Roczna wartość korzyści

0
tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew

0
mln PLN

To drzewo to klon zwyczajny. Poza oszacowaną wartością ekonomiczną, reprezentuje także dużą wartość historyczną.

 

Liczba drzew: 1 szt.

Roczna wartość korzyści: 700 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 17 tys. PLN

To drzewo to dąb czerwony. Poza oszacowaną wartością ekonomiczną, reprezentuje także dużą wartość historyczną.

 

Liczba drzew: 1 szt.

Roczna wartość korzyści: 700 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 16 tys. PLN 

Aleję tworzy osiem lip drobnolistnych.

 

Liczba drzew: 8 szt.

Roczna wartość korzyści: 5,3 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 126 tys. PLN 

To drzewo to buk pospolity. Poza oszacowaną wartością ekonomiczną, reprezentuje także dużą wartość historyczną.

 

Liczba drzew: 1 szt.

Roczna wartość korzyści: 700 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 20 tys. PLN 

Na skwerze rosną cztery brzozy brodawkowate.

 

Liczba drzew: 4 szt.

Roczna wartość korzyści: 500 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 13 tys. PLN

Na tym terenie rośnie ponad 130 drzew. W większości są to dęby szypułkowe i sosny zwyczajne.

 

Liczba drzew: 252 szt.

Roczna wartość korzyści: 38 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 847 tys. PLN 

W parku Rubina rośnie ponad 80 drzew. Najczęściej są to: lipy drobnolistne, robinie akacjowe, klony zwyczajne, świerki kłujące i dęby szypułkowe.

 

Liczba drzew: 87 szt.

Roczna wartość korzyści: 16 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 348 tys. PLN 

Przy ulicy rośnie około 20 drzew z gatunku klon zwyczajny.

 

Liczba drzew: 21 szt.

Roczna wartość korzyści: 4,1 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 91 tys. PLN

Te trzy drzewa to wierzby z gatunku wierzba krucha.

 

Liczba drzew: 3 szt.

Roczna wartość korzyści: 1,1 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 29 tys. PLN

Dodatkowe informacje o badaniu

Miasto: Miasteczko Śląskie

Rok badania: 2022

Autor: dr Zbigniew Szkop, prof. Tomasz Żylicz

Źródło: Szkop Z, Żylicz T. 2022. Analiza dotycząca roli obszarów zieleni miejskiej i wartości świadczonych przez nie usług w miastach partnerskich projektu “Od drzewa do miasta”  wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa. Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Uniwersytet Warszawski