Wybrane tereny zieleni miejskiej w Przasnyszu

Drzewa rosnące na terenie 7 wybranych obszarów zieleni miejskiej w Przasnyszu świadczą usługi ekosystemowe, których wartość to ponad 1,7 mln PLN!

Usługi ekosystemowe w liczbach

Liczba
drzew

0
szt.

Sekwestracja
węgla

0
ton/rok

Ograniczanie
spływu

0
m3/rok

Oczyszczanie powietrza

0
kg/rok

Wzrost wartości nieruchomości

0
%

Roczna wartość korzyści

0
tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew

0
mln PLN

W głównej części parku rośnie 164 drzewa. Są to głównie jesiony, kasztanowce, klony i lipy.

 

 

Liczba drzew: 164 szt.

Roczna wartość korzyści: 31 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 665 tys. PLN

Te cztery drzewa to dęby szypułkowe. Poza prezentowaną w analizie wartością ekonomiczną, drzewa te posiadają także znaczną wartość historyczną, gdyż są to pomniki przyrody.

 

Liczba drzew: 4 szt.

Roczna wartość korzyści: 3 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 62 tys. PLN 

To drzewo to dąb szypułkowy. Poza prezentowaną w analizie wartością ekonomiczną, drzewo to posiadają także znaczną wartość historyczną, gdyż jest to pomniki przyrody.

 

Liczba drzew: 1 szt.

Roczna wartość korzyści: 650  PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzewa: 16 tys. PLN 

Na wyspie będącej częścią parku im. T. Kościuszki rośnie około 40 drzew. Są to głównie lipy drobnolistne.

 

Liczba drzew: 39 szt.

Roczna wartość korzyści: 7 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 149 tys. PLN 

Na terenie parku rośnie około 100 drzew, w tym przede wszystkim lipy, klony, kasztanowce i robinie.

 

Liczba drzew: 96 szt.

Roczna wartość korzyści: 18 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 401 tys. PLN 

Na terenie parku rośnie ponad 50 drzew. Są to dęby, jarzęby, jesiony, lipy, olsze, żywotniki, świerki, wierzba i wiśnia.

 

Liczba drzew: 52 szt.

Roczna wartość korzyści: 11 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 243 tys. PLN

Na rynku rośnie blisko 50 drzew. Są wśród nich klony polne, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe oraz buki pospolite.

 

Liczba drzew: 47 szt.

Roczna wartość korzyści: 7,6 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 157 tys. PLN

Dodatkowe informacje o badaniu

Miasto: Przasnysz

Rok badania: 2022

Autor: dr Zbigniew Szkop, prof. Tomasz Żylicz

Źródło: Szkop Z, Żylicz T. 2022. Analiza dotycząca roli obszarów zieleni miejskiej i wartości świadczonych przez nie usług w miastach partnerskich projektu “Od drzewa do miasta”  wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa. Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Uniwersytet Warszawski