Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie

Celem projektu jest zbadanie potrzeb związanych z utworzeniem narzędzia, które miałoby wspierać decydentów w zarządzaniu zielenią miejską, poprzez poznanie wartości korzyści, jakie świadczą drzewa rosnące w ich mieście.

O mnie

Nazywam się Zbigniew Szkop. Jestem ekonomistą środowiska, adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z moim zespołem specjalizujemy się w wycenie korzyści, jakie świadczy zieleń miejska.

O naszych badaniach

W ciągu ostatniej dekady, wraz z moim zespołem, przygotowaliśmy kilkadziesiąt badań, ekspertyz i opracowań w temacie wartości zieleni miejskiej, współpracując z szeregiem miast, instytucji i organizacji pozarządowych w Polsce. Przykładowe wyniki naszych analiz są dostępne tutaj.

Otrzymane przez nas wyniki są wykorzystywane m.in. w celu:

  • prowadzenia kampanii społecznych, podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców miast;
  • przygotowywania lepszych strategii adaptacji miast do zmian klimatu, w oparciu o dane na temat wymiernych korzyści, jakie świadczą drzewa w tym zakresie;
  • wspierania wniosków o zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa dla ochrony poszczególnych obszarów zieleni miejskiej, argumentując to wysoką wartością społeczną tych terenów; 
  • wspierania decydentów przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, poprzez prezentowanie wyników analizy ekonomicznej, merytorycznie konkurencyjnej dla dotychczasowego ustawowego modelu wyliczania kwot za wycinki i kary.

O projekcie

Obecnie realizuję projekt “Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie”, finansowany z grantu NCBiR. W ramach projektu prowadzę konsultacje społeczne, aby dowiedzieć się, jakie są największe problemy w zakresie zarządzania zielenią miejską w polskich miastach i czy narzędzie, które umożliwiałoby, na bazie profesjonalnej analizy ekonomicznej szacować wartość korzyści świadczonych przez drzewa, miałoby potencjał je choć częściowo rozwiązać.

Rekomendacje

Zwracam się do Państwa z prośbą o napisanie krótkich rekomendacji, w zakresie pożądanej funkcjonalności przyszłego narzędzia, uwzględniających następujące informacje:

  1. Jakie są największe problemy związane z zarządzaniem zielenią miejską w Państwa mieście?
  2. Czy narzędzie, które kwantyfikowałoby korzyści, jakie drzewa świadczą (np. ile tlenu produkują drzewa, ile zanieczyszczeń usuwają, o ile ograniczają spływ powierzchniowy, o ile obniżają temperaturę powietrza w upalne dni) oraz informowało, jak to się przekłada na wartość samego drzewa, pomogłoby chociaż częściowo rozwiązać te problemy?
  3. Jaka dodatkowa funkcjonalność przyszłego narzędzia również byłaby pożądana z Państwa punktu widzenia (np. kompatybilność z systemem, jaki już obecnie Państwo używają do zarządzania zielenią miejską; moduł do obliczania i projektowania kompensacji przyrodniczej w zakresie drzew itp.)?
  4. Na bazie jakich kilku, łatwych do weryfikacji parametrów drzew, narzędzie powinno Państwa zdaniem dokonywać stosownych wyliczeń (np. gatunek, pierśnica, wysokość, kondycja drzewa, szerokość korony)?

Przykładowe rekomendacje, nadesłane przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białymstoku są dostępne tutaj.

Kontakt

Uprzejmie proszę o przesłanie Państwa rekomendacji  na adres zszkop@wne.uw.edu.pl. Pod tym adresem proszę także kierować ewentualne pytania. Istnieje również możliwość umówienia się na wideo-rozmowę, podczas której opowiem więcej o projekcie. 

dr Zbigniew Szkop

Wydział Nauk Ekonomicznych UW