KONTAKT

Serdecznie zapraszam do kontaktu

Moja oferta:

  • Wycena usług ekosystemowych świadczonych przez zieleń miejską.
  • Współpraca przy realizacji projektów badawczych, dotyczących wyceny usług ekosystemowych.
  • Komentarze eksperckie (publikacje, wywiady) w zakresie wartości usług świadczonych przez zieleń miejską.
  • Wykłady i webinaria na temat ekonomicznej wartości miejskich usług ekosystemowych.

    Zapraszam do kontaktu drogą mailową, bądź poprzez moje media społecznościowe.

dr Zbigniew Szkop

UW_WNE_PL (1)

ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

email

zszkop@wne.uw.edu.pl