Wybrane drzewa przyuliczne w Berlinie

Drzewa rosnące wzdłuż ulicy Straße des 17. Juni w Berlinie  świadczą liczne usługi ekosystemowe dla mieszkańców miasta. Korzyść z obecności tych drzew można szacować na co najmniej 811 tys. EUR!

Usługi ekosystemowe w liczbach

Liczba
drzew

0
szt.

Sekwestracja
węgla

0
tom/rok

Ograniczanie
spływu

0
m3/rok

Oczyszczanie powietrza

0
kg/rok

Wzrost wartości nieruchomości

0
%

Roczna wartość korzyści

0
tys. EUR/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew

0
tys. EUR

„Ulica 17 Czerwca” stanowi główną berlińską arterię komunikacyjną, atrakcję turystyczną oraz miejsce organizacji różnych wydarzeń. Ulica ta ma około 3,5 km długości i rośnie tam  505 drzew, głównie lip.

 

Liczba drzew: 505 szt.

Roczna wartość korzyści: 38 tys. EUR/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 811 tys. EUR

Dodatkowe informacje o badaniu

Miasto: Berlin

Rok badania: 2022

Autor: Zbigniew Szkop 

Źródło: Szkop Z. 2022. Bewertung der Ökosystemleistungen ausgewählter Straßenbäume in Berlin. Analiza wykonana w ramach wizyty badawczej w Institute for Ecological Economy Research (IÖW) odbytej w ramach programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Berlin