„DRZEWA MIEJSKIE ŚWIADCZĄ LICZNE KORZYŚCI, A WSPÓŁCZESNA EKONOMIA POSIADA METODY, ABY BADAĆ ICH WARTOŚĆ. DZIĘKI ZNAJOMOŚCI TEJ WARTOŚCI MOŻNA LEPIEJ ZARZĄDZAĆ I CHRONIĆ ZIELEŃ MIEJSKĄ"

dr Zbigniew Szkop

0
PLN/rok

Roczna wartość korzyści zdowotnych świadczonych przez drzewa rosnące na terenie Ogrodu Krasińskich.                                           

0
PLN/rok

Roczna wartość korzyści z oczyszczania powietrza świadczonych przez przyuliczne drzewa miejskie w Warszawie.

0
PLN/rok

Roczna wartość wszystkich korzyści regulacyjnych świadczonych przez różne ekosystemy Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wilanowie.

O mnie

Nazywam się Zbigniew Szkop i jestem ekonomistą środowiska. Pracuję jako adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Specjalizuję w prowadzeniu badań naukowych i popularyzacji wiedzy na temat wartości ekonomicznej usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. 

Kompendium wiedzy

  • Cykl artykułów na temat tego jak ekonomia pomaga lepiej chronić i zarządzać zielenią miejską.
  • Cykl artykułów na temat tego jaka jest wartość usług świadczonych przez drzewa miejskie. 

Moje działania

  • Opracowania na temat wartości ekonomicznej usług świadczonych przez zieleń miejską.
  • Popularyzacja wiedzy na temat wartości usług świadczonych przez zieleń miejską – publikacje i wykłady.

Najnowsze artykuły

Istnieją różne rodzaje wartości: przyrodnicza, historyczna, religijna, ekonomiczna... W tym artykule opisuję czym jest ta ostatnia.

Drzewa miejskie świadczą usługi kulturowe, takie jak poprawa poczucia estetyki, a także stwarzają warunki sprzyjające rekreacji.

Najnowsze działania

Wybrane drzewa rosnące Woli świadczą usługę w zakresie oczyszczania powietrza o wartości około 16 000 PLN/rok

Nowa publikacja na temat "Nature-Based Solutions for Urban Challenges" już opublikowana na stronie UNEP.