Wybrane tereny zieleni miejskiej w Rzeszowie

Drzewa rosnące na terenie 10 wybranych obszarów zieleni miejskiej w Rzeszowie świadczą usługi ekosystemowe, których wartość to ponad 6,5 mln PLN!

Usługi ekosystemowe w liczbach

Liczba
drzew

0
szt.

Sekwestracja
węgla

0
ton/rok

Ograniczanie
spływu

0
m3/rok

Oczyszczanie powietrza

0
kg/rok

Wzrost wartości nieruchomości

0
%

Roczna wartość korzyści

0
tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew

0
mln PLN

Położony na naturalnym wzniesieniu Plac Cichociemnych łączy funkcje memorialne, edukacyjne i rekreacyjne. Rośnie tu 25 drzew, w większości topole włoskie i wiśnie osobliwe.

 

Liczba drzew: 25 szt.

Roczna wartość korzyści: 4,1 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 92 tys. PLN

W Ogrodzie Białym rośnie około 60 drzew, w większości drzewa owocowe.

 

Liczba drzew: 63 szt.

Roczna wartość korzyści: 8 500 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 175 tys. PLN 

Przy ulicy Wołyńskiej rośnie około 40 drzew, głównie pochodzące z Azji brzozy pożyteczne.

 

Liczba drzew: 42 szt.

Roczna wartość korzyści: 4,4 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 89 tys. PLN 

W Parku Jedności z Macierzą rośnie ponad 470 drzew, m.in. kasztanowce białe.

 

Liczba drzew: 476 szt.

Roczna wartość korzyści: 77,3 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 1,7 mln PLN 

W Ogrodzie Miejskim im. Solidarności rośnie blisko 500 drzew. Najczęściej są to jesiony wyniosłe, graby pospolite i klony jawory.

 

Liczba drzew: 481 szt.

Roczna wartość korzyści: 106 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 2,4 mln PLN 

W Parku Inwalidów Wojennych rośnie blisko 140 drzew. Najczęściej spotkamy modrzewie, brzozy i świerki.

Liczba drzew: 137 szt.

Roczna wartość korzyści: 25 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 562 tys. PLN

Plac Ofiar Getta to przestrzeń łącząca cechy memorialne, zabytkowe, edukacyjne i rekreacyjne. Rośnie tu około 170 drzew, m.in. klony jawory, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i cisy.

 

Liczba drzew: 174 szt.

Roczna wartość korzyści: 43 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 938 tys. PLN 

Na Placu Wolności rośnie około 150 drzew. Są to m.in. drzewa iglaste, takie jak cisy, świerki i sosny.

 

Liczba drzew: 148 szt.

Roczna wartość korzyści: 28 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 585 tys. PLN 

Przy placu zabaw przy ul. Staromiejskiej rośnie osiem drzew. Są to brzozy brodawkowate, jesiony wyniosłe, klony pospolite i miłorząb dwuklapowy.

 

Liczba drzew: 8 szt.

Roczna wartość korzyści: 1,4 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 30 tys. PLN

Dąb szypułkowy. Poza oszacowaną wartością ekonomiczną, reprezentuje także dużą wartość historyczną.

 

Liczba drzew: 1 szt.

Roczna wartość korzyści: 700 PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 16 tys. PLN

Dodatkowe informacje o badaniu

Miasto: Rzeszów

Rok badania: 2022

Autor: dr Zbigniew Szkop, prof. Tomasz Żylicz

Źródło: Szkop Z, Żylicz T. 2022. Analiza dotycząca roli obszarów zieleni miejskiej i wartości świadczonych przez nie usług w miastach partnerskich projektu “Od drzewa do miasta”  wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa. Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Uniwersytet Warszawski