Projekty naukowe

Kierowałem kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi wartości zieleni miejskiej, w tym PRELUDIUM NCN i TANGO NCBiR oraz LIFE KE.

LIFE KE

Od 2023 roku ruszył projekt LIFECOOLCITY, realizowany w konsorcjum: MGGP Aero, Miasto Wrocław, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Centrum UNEP/GRID Warszawa. Mam przyjemność pełnić rolę Kierownika zespołu Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt realizowany będzie  do 2029 roku, a łączny jego budżet to 4,9 mln euro. Projekt jest w 95 proc. finansowany ze środków programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 5 procent to wkład własny Konsorcjum. LIFECOOLCITY jako jedyny podmiot z Polski został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską w obecnym naborze w podprogramie „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej” i uzyskał dofinansowanie.

Głównym celem projektu LIFECOOLCITY będzie zwiększenie potencjału adaptacyjnego co najmniej 10 tysięcy miast UE poprzez wdrożenie w proces zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS i teledetekcję. Jednym z elementów opracowania takich systemów będzie ekonomiczna wycena korzyści, jakie zieleń miejska świadczy dla mieszkańców miast. Jest to główne zadanie projektowe naszego zespołu.

TANGO NCBiR

Od roku 2021 jestem kierownikiem projektu “Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie”. Projekt ten jest realizowany w ramach grantu TANGO NCBiR.

Celem projektu pt “Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie” jest określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach projektu bazowego pt “Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi” (2016/23/N/HS4/03674). Technologią tą jest aplikacja mobilna, która umożliwi użytkownikowi samodzielne dokonanie wyceny wartości usług świadczonych przez drzewa rosnące w różnych miastach i miasteczkach na terenie Polski. Co prawda istnieją narzędzia, które to już do pewnego stopnia umożliwiają (np. i-Tree Eco), lecz ponieważ ich obsługa jest skomplikowana i wymaga fachowej wiedzy zarówno z zakresu ekologii drzew jak i ekonomii, de facto są wykorzystywane jedynie przez wąską grupę naukowców w Polsce. Powstanie prostej w obsłudze aplikacji mobilnej mogłoby to zmienić, czyniąc ją powszechnie wykorzystywanym narzędziem przez takich użytkowników jak edukatorzy ekologiczni, urzednicy krztałtujący zieleń miejską, pracownicy organizacji pozarządowych, a także inne osoby, pragnące zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców polskich miast.

PRELUDIUM NCN

W latach 2016 – 2020 kierowałem projektem badawczym “Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi” realizowanym z grantu PRELUDIUM NCN. 

Przeprowadzone badanie analizujące decyzje dotyczące nasadzeń drzew wzdłuż głównych arterii Warszawy w latach 2012-2017 pokazało, że decyzje o nasadzeniach gatunków drzew nie zawsze były optymalne. Analiza dokonana w tym badaniu pokazała, że sadzono częściej gatunki drzew, które charakteryzowały się po prostu większym rozmiarem, oraz że wpływ na decyzje urzędników miejskich w Warszawie o wyborze gatunków drzew do nasadzeń wzdłuż głównych arterii miasta miał przede wszystkim obecnie występujący skład gatunkowy drzew tam rosnących. Co jednak ważne, badanie pokazało również, że na ich decyzje nie miały istotnego statystycznie wpływu wskaźniki posuszu charakteryzujące gatunki drzew tam rosnące. Badanie wskazało, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy mógł być sposób funkcjonowania systemu zarządzania zielenią miejską w Warszawie (tzw. “problem przełożony-podwładny”). System ten przeszedł jednak gruntowną zmianę w roku 2018, co pozwoliło ograniczyć zaobserwowany w badaniu problem.