Badania naukowe

Kierowałem kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi wartości zieleni miejskiej, w tym PRELUDIUM NCN i TANGO NCBiR.

Research and search results concept with notebook, magnifier, wooden blocks on gray background top view. hand picking one of the results. horizontal image

TANGO NCBiR

Od roku 2021 jestem kierownikiem projektu “Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie”. Projekt ten jest realizowany w ramach grantu TANGO NCBiR.

Celem projektu pt “Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie” jest określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach projektu bazowego pt “Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi” (2016/23/N/HS4/03674). Technologią tą jest aplikacja mobilna, która umożliwi użytkownikowi samodzielne dokonanie wyceny wartości usług świadczonych przez drzewa rosnące w różnych miastach i miasteczkach na terenie Polski. Co prawda istnieją narzędzia, które to już do pewnego stopnia umożliwiają (np. i-Tree Eco), lecz ponieważ ich obsługa jest skomplikowana i wymaga fachowej wiedzy zarówno z zakresu ekologii drzew jak i ekonomii, de facto są wykorzystywane jedynie przez wąską grupę naukowców w Polsce. Powstanie prostej w obsłudze aplikacji mobilnej mogłoby to zmienić, czyniąc ją powszechnie wykorzystywanym narzędziem przez takich użytkowników jak edukatorzy ekologiczni, urzednicy krztałtujący zieleń miejską, pracownicy organizacji pozarządowych, a także inne osoby, pragnące zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców polskich miast.

PRELUDIUM NCN

W latach 2016 – 2020 kierowałem projektem badawczym “Znaczenie usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa w planowaniu i zarządzaniu terenami miejskimi” realizowanym z grantu PRELUDIUM NCN. 

Przeprowadzone badanie analizujące decyzje dotyczące nasadzeń drzew wzdłuż głównych arterii Warszawy w latach 2012-2017 pokazało, że decyzje o nasadzeniach gatunków drzew nie zawsze były optymalne. Analiza dokonana w tym badaniu pokazała, że sadzono częściej gatunki drzew, które charakteryzowały się po prostu większym rozmiarem, oraz że wpływ na decyzje urzędników miejskich w Warszawie o wyborze gatunków drzew do nasadzeń wzdłuż głównych arterii miasta miał przede wszystkim obecnie występujący skład gatunkowy drzew tam rosnących. Co jednak ważne, badanie pokazało również, że na ich decyzje nie miały istotnego statystycznie wpływu wskaźniki posuszu charakteryzujące gatunki drzew tam rosnące. Badanie wskazało, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy mógł być sposób funkcjonowania systemu zarządzania zielenią miejską w Warszawie (tzw. “problem przełożony-podwładny”). System ten przeszedł jednak gruntowną zmianę w roku 2018, co pozwoliło ograniczyć zaobserwowany w badaniu problem.