Publikacje naukowe

Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu wyceny usług ekosystemowych i zarządzania zielenią miejską.

Woman works in the office on a blue background.Only hands Concept workspace, working at a computer, freelance, design. phone, flower, pencil. Banner. Flat lay, top view.

Do moich najważniejszych publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych należą: