Publikacje naukowe

Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu wyceny usług ekosystemowych i zarządzania zielenią miejską.

Do moich najważniejszych publikacji opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych należą: