Dydaktyka

Przez ostatnich kilka lat miałem okazję wykładać na Uniwersytecie Warszawskim różne przedmioty, w tym Sustainable Development Economics oraz Ekonomię Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Pracując na Uniwersytecie Warszawskim, mam okazję prowadzić szereg zajęć dydaktycznych, zarówno tych stricte ekonomicznych, m.in:

  • Mikroekonomia II (producenta);
  • Mikroekonomia III (dobrobytu);
  • Organizacja Rynku;
  • Teoria Gier i Organizacja Rynku;

jak i tych, które dotyczą typowo moich zainteresowań naukowych, m.in:

  • Ekonomia Środowiskowa i Zasobów Naturalnych;
  • Sustainable Sevelopment Economics;
  • Use of i-Tree tools in urban greenery management.

Te ostatnie są moim autorskim przedmiotem i jednym z dwóch tego typu zajęć prowadzonych obecnie na świecie.

Dodatkowo miałem okazję współprowadzić zajęcia dydaktyczne odbywając  zagraniczne staże badawcze, m.in. zajęcia z “Ecological Economics” prowadzone na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.