Wykształcenie

Swoje wykształcenie formalne zdobywał na trzech uczelniach w Polsce: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim.

Wykształcenie MQ

Jestem absolwentem Uniwersystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie studiowałem na kierunku ekonomia, spec. gospodarowanie zasobami środowiska. w 2013 roku otrzymałem tytuł magistra Ekonomii za obronę pracy magisterskiej pt. “Ekonomiczna wycena wartości przyrodniczej Ślężańskiego Parku Krajobrazowego”.

Równolegle studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Ochrona Środowiska, spec. gospodarka środowiskiem. W 2014 roku otrzymałem tytuł magistra Ochrony Środowiska za obronę pracy magisterskiej pt. “Analiza porównawcza poziomu świadomości ekologicznej studentów różnych kierunków studiów”.

Następnie zacząłem studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku otrzymałem tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse za obronę pracy doktorskiej pt. “Wartość ekonomiczna usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie. Problem optymalnego zarządzania zielenią miejską”.

Podczas trwania moich studiów miałem okazję także pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w wyjazdach na zagraniczne staże naukowe w takich jednostkach badawczych jak: Uniwersytet Mariborski, Uniwersytet Segedyński, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Uniwersytet Glasgow oraz United States Forest Service (oddział w Filadelfii).