KOMPENDIUM WIEDZY
- usługi ekosystemowe drzew miejskich

Drzewa miejskie świadczą usługi kulturowe, takie jak poprawa jakości poczucia estetyki, a także stwarzają warunki sprzyjające rekreacji.

Drzewa miejskie mogą oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń, co przekłada się na poprawienie stanu zdrowia mieszkańców miast.

Drzewa miejskie poprzez ewapotranspirację i odbijanie promieni słonecznych regulują mikroklimat.

Drzewa miejskie, tak jak każde inne drzewa swkwestrują i magazynują dwutlenek węgla. Usługa ta ma swoją wartość ekonomiczną.

Drzewa miejskie magazynując część wody opadowej, pomagają zmniejszyć koszty uszkodzeń spowodowanych nawalnymi opadami.