KOMPENDIUM WIEDZY
- usługi ekosystemowe drzew miejskich

Drzewa miejskie świadczą usługi kulturowe, takie jak poprawa jakości poczucia estetyki, a także stwarzają warunki sprzyjające rekreacji.

Drzewa miejskie mogą oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń, co przekłada się na poprawienie stanu zdrowia mieszkańców miast.

Drzewa miejskie magazynując część wody opadowej, pomagają zmniejszyć koszty uszkodzeń spowodowanych nawalnymi opadami.

Regulacja temperatury — kopia

Drzewa miejskie pomagają regulować klimat lokalnie, dzięki zacienianiu i transpiracji, a także globalnie, sekwestrując dwutlenek węgla.