Współpracując z różnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi zespół ekonomistów środowiska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wykonał szereg badań wyceniających usługi, jakie świadczą drzewa rosnące w polskich miastach. Należą do nich:

Badanie wykonane w 2016 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Pierwsze w Polsce badanie wyceniające usługi regulacyjne drzew miejskich uwzględniające lokalne warunki (Szkop Z. 2016).

Badanie wykonane w 2016 roku na zlecenie Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie. Pierwsza w Polsce kompleksowa analiza usług ekosystemowych drzew (Zawojska E., Szkop Z., Żylicz T., Czajkowski M. 2016).

Badanie wykonane we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. W dalszym ciągu jedno z największych badań tego typu zrealizowanych na świecie (Szkop Z. 2018).

Badanie wykonane dla Stowarzyszenia “EKOSKOP” na potrzeby akcji edukacyjnej realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wyniki posłużyły do przeprowadzenia pierwszej w Polsce kampanii na temat wartości drzew miejskich (Szkop. Z. 2019).

Wycena usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa na Woli wykonana przez dr Zbigniewa Szkopa na zamówienie SGGW oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (Szkop Z. 2021).

Badanie wykonane w ramach projektu „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – Podejście Stosowane” dla Koordynatora Projektu – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Szkop Z. 2022).

Analiza wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa na potrzeby kampanii społecznej dotyczącej wartości drzew realizowanej w ramach projektu “Od drzewa do miasta” (Szkop Z, Żylicz T. 2022).

Analiza wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa na potrzeby kampanii społecznej dotyczącej wartości drzew realizowanej w ramach projektu “Od drzewa do miasta” (Szkop Z, Żylicz T. 2022).

Analiza wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa na potrzeby kampanii społecznej dotyczącej wartości drzew realizowanej w ramach projektu “Od drzewa do miasta” (Szkop Z, Żylicz T. 2022).

Analiza wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa na potrzeby kampanii społecznej dotyczącej wartości drzew realizowanej w ramach projektu “Od drzewa do miasta” (Szkop Z, Żylicz T. 2022).

Analiza wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa na potrzeby kampanii społecznej dotyczącej wartości drzew realizowanej w ramach projektu “Od drzewa do miasta” (Szkop Z, Żylicz T. 2022).