Kalkulator usług ekosystemowych drzew jest to narzędzie przygotowane na bazie wyników badań zrealizowanych przez zespół dr Zbigniewa Szkopa – ekonomisty środowiska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW), podsumowanych w ramach projektu „Kalkulator usług świadczonych przez drzewa miejskie”. Projekt ten był finansowany z grantu Tango IV, przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Prezentowane narzędzie ma na celu dostarczenie wyłącznie orientacyjnej wiedzy o korzyściach świadczonych przez drzewa miejskie, jaka może być przydatna na przykład dla edukatorów wczesnoszkolnych. W celu sprawdzenia jaka jest rzeczywista wartość korzyści świadczonych przez konkretne drzewo, każdorazowo niezbędne jest wykonanie profesjonalnej wyceny usług ekosystemowych. Analiza taka poza zaawansowaną wiedzą z zakresu ekonomii wymaga uwzględnienia znacznej ilości danych lokalnych. Przykłady takich analiz wykonanych na WNE UW można znaleźć tutaj.