Wybrane tereny zieleni miejskiej w Szczytnie​

Drzewa rosnące na terenie 5 wybranych obszarów zieleni miejskiej w Szczytnie świadczą usługi ekosystemowe, których wartość to ponad 5 mln PLN!​

Usługi ekosystemowe w liczbach

Liczba
drzew

0
szt.

Sekwestracja
węgla

0
ton/rok

Ograniczanie
spływu

0
m3/rok

Oczyszczanie powietrza

0
kg/rok

Wzrost wartości nieruchomości

0
%

Roczna wartość korzyści

0
tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew

0
mln PLN

Na terenie parku rośnie około 537 drzew. Są to między kasztanowce, klany, lipy, modrzewie, świerki, topole i wierzby.

 

Liczba drzew: 537 szt.

Roczna wartość korzyści: 86 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 1,9 mln PLN

Rosnące przy ulicy Konopnickiej drzewa to dęby szypułkowe.

 

Liczba drzew: 6 szt.

Roczna wartość korzyści: 4 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 88 tys. PLN 

W parku rośnie ponad 700 drzew. Są to przede wszystkim graby, jesiony, klony, lipy, olsze, topole i wiązy.

 

Liczba drzew: 716 szt.

Roczna wartość korzyści: 126 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 2,7 mln PLN 

Na terenie skweru rośnie ponad 40 drzew. Są to głównie kasztanowce białe i klony zwyczajne.

 

Liczba drzew: 42 szt.

Roczna wartość korzyści: 9 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 195 tys. PLN 

Na skwerze rośnie ponad 40 drzew. Są to m.in. klony zwyczajne, lipy drobnolistne i dęby szypułkowe.

 

Liczba drzew: 44 szt.

Roczna wartość korzyści: 7,5 tys. PLN/rok

Korzyść społeczna z obecności drzew: 165 tys. PLN 

Dodatkowe informacje o badaniu

Miasto: Szczytno

Rok badania: 2022

Autor: dr Zbigniew Szkop, prof. Tomasz Żylicz

Źródło: Szkop Z, Żylicz T. 2022. Analiza dotycząca roli obszarów zieleni miejskiej i wartości świadczonych przez nie usług w miastach partnerskich projektu “Od drzewa do miasta”  wykonana na zlecenie UNEP/GRID-Warszawa. Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Uniwersytet Warszawski