Wybrane drzewa na Woli (Warszawa)

Wybrane drzewa rosnące Woli świadczą usługę w zakresie oczyszczania powietrza o wartości około 16 000 PLN/rok

Wybrane drzewa na Woli (Warszawa) MQ

W moim badaniu z 2021 roku, zrealizowanym na zamówienie przyrodników z SGGW, udało mi się oszacować wartość ekonomiczną usługi polegającej na oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń świadczoną przez wybrane 1336 drzewa miejskie rosnące w Warszawie. Według moich wyliczeń, drzewa te przyczyniają się do oczyszczenia powietrza z 105,2 kg NO2, 15,9 kg SO2, 9,3 kg pyłu PM2.5 i 312,0 kg pyłu PM10. Usługa ta przekłada się na oszczędności ekonomiczne, które wynoszą kolejno 8414 PLN (oczyszczanie powietrza z NO2), 846 PLN (oczyszczanie powietrza z SO2), 2333 PLN (oczyszczanie powietrza z pyłu PM2.5) oraz 4681 PLN (oczyszczanie powietrza z pyłu PM10). Łącznie 1336 analizowanych drzew świadczy usługę w zakresie oczyszczania powietrza z NO2, SO2 oraz pyłów PM2.5 i PM10, którą można oszacować na około 16 000 PLN/rok. Choć jest to kwota mniejsza niż na przykład wartość tej usługi świadczona przez drzewa rosnące na terenie Ogrodu Krasińskich (Szkop 2016), dalej jest ona znaczna.

Źródło:

Szkop Z. 2021. Ocena i wycena usług ekosystemowych w wybranym obszarze miasta stołecznego Warszawy na podstawie danych dostarczonych przez zleceniodawcę. Ekspertyza przygotowana przez Zbigniewa Szkopa na zamówienie SGGW