KOMPENDIUM WIEDZY

W artykule odnoszę się do zagadnienia: w jaki sposób wiedza o wartości drzew może wspierać edukację ekologiczną w Polsce?

W artykule odnoszę się do zagadnienia: ile warta jest usługa ograniczania spływu powierzchniowego przez drzewa miejskie?

W artykule odnoszę się do zagadnienia: ile warta jest usługa drzew w zakresie poprawy jakości powietrza?

W artykule odnoszę się do zagadnienia: ile warte są tzw. "korzyści kulturowe" świadczone przez drzewa miejskie?

W artykule odnoszę się do zagadnienia: ile warta jest usługa sekwestracji dwutlenku węgla świadczona przez drzewa miejskie?