Doświadczenie pozanaukowe

Poza pracą naukową, realizuję się naukowo pracując w jako ekspert w trzecim sektorze – dawniej w Regional Environmental Center (REC), a obecnie w Centrum UNEP/GRID Warszawa.

Od 2013 jestem zawodowo związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie realizuję się jako naukowiec i dydaktyk akademicki. Równolegle z rozwojem mojej kariery naukowej prowadzę działalność informacyjną i wdrożeniową, pracując jako ekspert w ekologicznych organizacjach pozarządowych.

W latach 2014-2017 pracowałem w Regional Environmental Center (REC), najpierw w Polskim oddziale, a później w centrali na Węgrzech. Pracując w REC miałem możliwość współrealizować wiele ciekawych projektów ogólnoeuropejskich, w tym projekt ESMERALDA (Mapping and assessment of ecosystems and their services).

Od 2020 roku mam przyjemność pracowania jako jeden z ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacji realizującej w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Jako jeden z owoców mojej pracy w Centrum UNEP/GRID-Warszawa powstała publikacja udostępniona na oficjalnej stronie stronie UNEP dotycząca “Nature-Based Solutions for Urban Challenges”.