Wykład dla studentów IHI Zittau

Od kilku lat w ramach działalności popularyzującej naukę mam przyjemność prowadzić wykłady dotyczące wartości ekonomicznej usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie na zaproszenie różnych podmiotów, w tym istytucji naukowych, organizacji pozarządowych lub jednostek samorządowych. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wygłosiłem wykład  na ten temat dla studentów IHI Zittau. Wykład ten zwięczył cykl zajęć prowadzonych przez Prof. Irene Ring i Andre Tiemann’a pt. “Ecological Economics”. Zajęcia zapoznały tamtejszych studentów z metodami wyceny usług ekosystemowych.

Więcej o zajęciach prowadzonych przez zespół naukowców z IHI ZIttau można znaleźć tutaj:

IHI Zittau