Zespół Parkowo-Pałacowy (Wilanów)

Ekosystemy Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wilanowie świadczą regulacujne usługi ekosystemowe o wartości około 900 000 PLN/rok!

Old antique palace in Warsaw Wilanow, with park architecture

Nie ulega wątpliwości, że Zespół Parkowo-Pałacowy w Wilanowie stanowi unikalną kombinację wspaniałej architektury, tradycji historycznej i przyrody. Wilanowskie ogrody są jedną z atrakcji turystycznych, a dostarczane przez nie korzyści przypadają nie tylko odwiedzającym, ale i mieszkańcom tej części Warszawy. W 2016 roku na zlecenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, razem z dr. Ewą Zawojską, Prof. Tomaszem Żyliczem i Prof. Mikołajem Czajkowskim w 2016 roku wykonaliśmy badnie mające na celu oszacować wartość regulacyjnych usług ekosystemowych świadczonych przez wilanowskie ekosystemy. Nasze wyliczenia wskazują, że wszytskie ekosystemy tam występujące świadczą kilkanaście usług ekosystemowych. Ich łączną wartość można oszacować na około 900 000 PLN rocznie!  Jak zatem widać, są jest to znaczna kwota!