Wybrane drzewa w Rzeszowie

Suma wartości monetarnych wybranych usług świadczonych przez analizowane drzewa w skali jednego roku może być oszacowana na niemal 2900 PLN rocznie (29 tys. PLN w skali 10 lat).

Wybrane drzewa w Rzeszowie MQ

W 2019 roku miałem przyjemność przeprowadzić wycenę usług świadczonych przez wybrane drzewa rosnące na terenie miasta Rzeszów. Wyniki zostały wykorzystane do przeprowadzenia akcji edukacyjnej: „Usługi ekosystemowe wybranych drzew miejskich
w Rzeszowie”, realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Według moich wyliczeń wybrane drzewa rosnące w Rzeszowie:
– Przyczyniają się do ograniczenia powstawania 11,6 kg ozonu oraz oczyszczenia powietrza z 2 kg NO2, 0,8 kg SO2 i 0,6 kg pyłu PM2.5 rocznie.
– Sekwestrują około 430 kg węgla rocznie, a łącznie w ich tkankach jest zmagazynowanych ponad 40 ton węgla.
– Zmniejszają koszty energetyczne budynków o 207 Kwh rocznie.
– Ograniczają spływ powierzchniowy o około 17 m3 wody rocznie.
– Poprawiają poczucia estetyki oraz stwarzają warunki sprzyjające rekreacji.

Źródło:

Szkop Z. 2019. Wycena usług ekosystemowych świadczonych przez wybrane drzewa miejskie w Rzeszowie. Opracowanie wykonane dla Stowarzyszenia “EKOSKOP” na potrzeby akcji edukacyjnej realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego