Ogród Krasińskich (Warszawa)

Drzewa rosnące na terenie Ogrodu Krasińskich w Warszawie oczyszczają powietrze z 267 kg zanieczyszczeń rocznie, co przekłada się na oszczędności w wysokości 26 000 PLN/rok!

Warsaw, Poland - September 29, 2019: Krasinski Palace also known as the Palace of the Commonwealth

Wszyscy wiemy, że drzewa potrafią oczyszczać powietrze z groźnych dla ludzkiego zdrowia zanieczyszczeń. Do 2015 roku nie było jednak badań wykonanych w Polsce, które pokazałyby jaka jest wartość ekonomiczna tej usługi. Wtedy to, przy ścisłej współpracy z amerykańskimi naukowcami, miałem okazję jako pierwszy w Polsce przeprowadzić wycenę tej usługi ekosystemowej dla drzew rosnących w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. Wyniki badania wykazały, że 932 drzewa, jakie tam rosły, w skali roku pochłaniają aż 267 kg różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza (ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i pyły zawieszone). Gdyby te zanieczyszczenia nie były usuwane przez analizowane drzewa, mogłyby spowodować problemy zdrowotne wśród mieszkańców Warszawy, a tym samym wymierne koszty, tj. wydatki związane m.in. z ewentualną hospitalizacją tych osób. Badanie pokazało, że dzięki pracy drzew rosnących na terenie Ogrodu Krasińskich, my jako społeczeństwo oszczędzamy rocznie aż 26 000 PLN rocznie! Jest to znacząca suma, a należy pamiętać, że jest to tylko jedyna z usług ekosystemowych, jakie świadczą tamtejsze drzewa.