Drzewa przyuliczne w Warszawie

Drzewa przyuliczne rosnące w Warszawie świadczą usługę w zakresie oczyszczania powietrza o wartości około 1 800 000 PLN/rok!

Drzewa przyuliczne w Warszawie MQ

W największym dotychczas tego typu badaniu w Polsce, które realizowałem w ramach grantu NCN, udało mi się oszacować, że drzewa przyuliczne rosnące w Warszawie oczyszczając powietrze z dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych generują korzyści dla społeczeństwa, których wartość można oszacować na około 1 800 000 (750 000 – 2 900 000) PLN rocznie. Co więcej, badanie to pokazało, że wartość tej usługi świadczonej przez drzewa przyuliczne rosnące w Warszawie jest do kilku razy wyższa, niż wartość tej usługi świadczona przez analogiczne drzewa, ale rosnące z dala od głównych ulic miasta. Zieleń miejska po raz kolejny pokazała, że trzeba się z nią liczyć!