Webinarium dla zarządców zieleni miejskiej

Wraz z Dyrektor Generalną Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Marią Andrzejewską, miałem przyjemność poprowadzić webinarium na temat wykorzystania danych teledetekcyjnych w zarządzaniu zielenią miejską. Webinarium to stanowiło jedno z działań projektu EO4GEO. Dzięki udziałowi w webinarium słuchacze mieli możliwość między innymi dowiedzieć się jak pozyskiwać dane na temat zieleni miejskiej metodami teledetekcyjnymi oraz jak takie dane mogą być wykorzystane w celu uzyskania poprawy zarządzania zielenią miejską, zwłaszcza w kontekście adaptacji miasta do zmian klimatu. Webinarium to stanowiło przykład działania mającego na celu popularyzację wiedzy wśród osób zarządzających zielenią miejską.

Adres strony internetowej, gdzie można znaleźć nagranie z webinarium: