Publikacja na stronie UNEP

Na życzenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) miałem przyjemność napisać wraz z dr Moniką Szewczyk i dr Piotrem Mikołajczykiem z Centrum UNEP/GRID-Warszawa publikację (Foresight) na temat “Nature-Based Solutions for Urban Challenges”. Publikacja ta jest już dostępna na oficjalnej stronie UNEP, podnosząc świadomość międzynarodowej opinii publicznej na temat znaczenia zielono-błękitnej infrastruktury dla poprawy jakości życia mieszkańców miast. Serdecznie zachęcam do lektury i do zapoznania się z moimi innymi działaniami mającymi na celu popularyzację wiedzy na temat wartości zieleni miejskiej.

Adres strony internetowej, gdzie jest zamieszczona publikacja:
Nowa publikacja na stronie UNEP