MOJE DZIAŁANIA
- popularyzacja wiedzy

Od kilku lat na zaproszenie pracowników naukowych IHI Zittau (Niemcy) wygłaszam wykład mający na celu popularyzację wiedzy na temat wartości ekonomicznej usług świadczonych przez drzewa miejskie wśród tamtejszych studentów.

W tym roku akademickim miałem przyjemność prowadzić webinaria na temat wyceny wartości ekonomicznej świadczonej przez ekosystemy miejskie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wraz z Dyrektor Generalną Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Marią Andrzejewską, miałem przyjemność poprowadzić webinarium na temat wykorzystania danych teledetekcyjnych w zarządzaniu zielenią miejską.

Nowa publikacja na temat "Nature-Based Solutions for Urban Challenges" już opublikowana na stronie UNEP.