Drzewa miejskie wpływają na jakość życia mieszkańców miast, świadcząc następujące usługi ekosystemowe:

Drzewa miejskie świadczą usługę w zakresie obniżania temperatury powietrza w upalne, letnie dni. Jest to bardzo ważna usługa ekosystemowa drzew.  Badania potwierdzają bowiem silny związek pomiędzy upałem a jakością życia mieszkańców miast. Wraz ze wzrostem temperatury powyżej 30 stopni Celsiusa widocznie rośnie liczba dolegliwości związanych z układem krążenia, a dodatkowo spada nasza wydajność nauki i pracy. Wyniki te można z kolei przełożyć na wydatki medyczne i straty gospodarcze – a tym samym na wartości pieniężne. Kalkulator usług świadczonych przez drzewa pokazuje jak dużo wody Twoje drzewo jest w stanie wyparować w okresie letnich upałów, działając jak klimatyzator, a także jak to przekłada się na oszczędności Twojego miasta.

Jakość powietrza w wielu polskich miastach jest bardzo słaba. To powoduje, że częściej chorujemy na różnego rodzaju choroby układu oddechowego i układu krążenia. Leczenie tych chorób powoduje wymierne koszty społeczne. Drzewa miejskie oczyszczając powietrze są w stanie ograniczyć te koszty. Kalkulator usług ekosystemowych drzew na podstawie kilku podstawowych informacji dotyczących Twojego drzewa wylicza jak dużo  zanieczyszczeń jest ono w stanie usunąć
z powietrza w skali roku i jak dużo dzięki temu oszczędzamy na leczenie chorób wywoływanych złą jakością powietrza.

Występowanie ulewnych deszczy w miastach może powodować lokalne podtopienia. Niestety, jest to coraz częstsze zjawisko w dobie nadmiernie zabetonowanych miast. Aby tego uniknąć, miasta stale rozbudowują systemy odprowadzające wodę deszczową. Zarówno sama rozbudowa jak i ich utrzymanie sporo kosztuje. Dzięki obecności drzew w miastach, które część wody opadowej zatrzymują w swoich koronach, miasta mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z odprowadzaniem wód deszczowych. Kalkulator korzyści drzew na podstawie kilku podstawowych informacji na temat Twojego drzewa szacuje o ile litrów wody opadowej rocznie dane drzewo jest w stanie zmniejszyć spływ powierzchniowy i jak to się przekłada na oszczędności Twojego miasta.

Drzewa prowadzą proces fotosyntezy, a w rezultacie zmniejszają stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Jest to ważna usługa ekosystemowa drzew, ponieważ dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, którego nadmierne stężenie powoduje wymierne koszty społeczne związane z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Należą do nich między innymi zniszczenia infrastruktury miejskiej  powodowane przez gwałtowne burze czy spadek wydajności rolnictwa. Kalkulator korzyści drzew na podstawie kilku podstawowych informacji na temat Twojego drzewa szacuje ile kilogramów dwutlenku węgla rocznie to drzewo jest w stanie wychwycić z atmosfery i jaką oszczędność to powoduje.

Drzewa upiększają nasze miasta. Lubimy przebywać w otoczeniu zieleni miejskiej. To nas relaksuje, odpręża, sprawia że szybciej wypoczywamy. Ekonomiści są w stanie zbadać jak bardzo mieszkańcy miast cenią sobie obecność zieleni miejskiej sprawdzając o ile wzrośnie wartość pobliskich nieruchomości, jeżeli w danej części miasta zasadzimy więcej drzew. Metoda ta nazywa się wyceną hedoniczną. Kalkulator usług ekosystemowych drzew na podstawie kilku podstawowych informacji na temat Twojego drzewa szacuje wartość estetyczną drzewa w nawiązaniu do wyników badań wykonanych metodą wyceny hedonicznej.